EUR/USD Asiya sessiyasında konsolidasiya edib və hazırda bazar növbəti hərəkət istiqamətini müəyyən etmək üçün ABŞ hesabatlarını gözləyir.
denqi-money