Karni:
• Brekzitdən sonra adekvat periodun təmin edilməsini istəyərdik.
• Brekzitə görə, Britaniya indi qeyri müəyyən vəziyyətdədir.
• Brekzit gəlir göstəricilərinə təsir edir.
Carney